موسسه خدمات حسابرسی و مشاوره مدیریت ممیز با بیش از نیم قرتن تجربه در امور حسابرسی و سابقه همکاری با موسسات و شرکت های مختلف داری رزومه ایی قوی در حوزه مشاوره مدیریت و حسابرسی می باشد.